Kategoria: Bez kategorii

Przygotowania językowe dla grupy wyjeżdżającej w październiku 2018

Przygotowania językowe   Szkolenia z zakresu j. angielskiego Uczniowie przystąpią do testu sprawdzającego ich umiejętności językowe, a jego odpowiedni wynik punktowy pozostanie warunkiem koniecznym dla zakwalifikowania się do programu. Nauka obejmie kurs komunikatywnego i swobodnego posługiwania się językiem obcym dla przygotowania ucznia do wyjazdu, do odbywania stażu i udziału w warsztatach prowadzonych w języku angielskim.

Działania projektowe wrzesień 2018

Spotkania informacyjno-organizacyjne oraz rozpoczęcie przygotowań z języka angielskiego   Początek września to intensywny okres w naszej szkole, nie tylko ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego, ale także w związku z rozpoczęciem przygotowań do wyjazdu uczniów klas 3 I, 3 T, 3 LG, którzy zakwalifikowali się do projektu programu Erasmus+ na wyjazd jesienny do Grecji w