Rekrutacja

Proces rekrutacji dla projektu „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” w ramach Programu Erasmus+

Ogłoszenie dot. rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Protokół z rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy - Technik logistyk

Formularz zgłoszeniowy - Technik hotelarstwa

Formularz zgłoszeniowy - Technik informatyk