Dzień Grecki w ZSTE – Trwają działania upowszechniające!

Trwają działania upowszechniające w ramach naszego projektu “Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” realizowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczestnicy projektu wspólnymi siłami, wspierani przez nauczycieli-opiekunów oraz przez dyrekcję ZSTE, przygotowali i zrealizowali kilka wydarzeń, w tym “Dzień Grecki” oraz warsztaty zawodowe służące dzieleniu się zdobytymi podczas mobilności zagranicznych kompetencjami.

W ramach podjętych działań znalazło się wspólne gotowanie, grecki poczęstunek, prezentacje na temat wyjazdów, pokazy greckich tańców.

Podczas warsztatów zawodowych służących dzieleniu się wiedzą, uczestnicy przeprowadzili pokazy kompetencji związanych z zawodami technik informatyk, technik logistyk oraz technik hotelarstwa. Uczestnicy byli wspierani także przez uczniów klas kucharskich i mechanicznych.

W sumie w wydarzeniach upowszechniających udział wzięło ponad 400 osób, w tym przedstawiciele lokalnych władz, współpracujący przedsiębiorcy, uczniowie klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele placówek edukacyjnych ze Skawiny i terenu Powiatu Krakowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.