Broszura upowszechniająca rezultaty już gotowa!

Rezultaty projektu “Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” realizowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, zostały zebrane przez uczniów oraz zaangażowaną kadrę ZSTE w ramach broszury wspierającej upowszechnianie rezultatów. Prezentuje ona przebieg projektu, jego poszczególnych elementów, w tym przede wszystkim zagranicznych mobilności zawodowych, a także efekty, które w ich ramach udało się osiągnąć. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.