Kategoria: Praktyki Wiosenne

Narracyjny raport ewaluacyjny dla projektu już gotowy!

Przebieg całego projektu “Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” realizowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, został zebrany i podsumowany na bazie uzyskanych opinii, ocen i informacji dot. przebiegu projektu, w ramach narracyjnego raportu ewaluacyjnego. Dokument ten stanowi nie tylko kompleksową ocenę całego projektu, ale także stanowi element wymiany dobrych praktyk, co

Dzień Grecki w ZSTE – Trwają działania upowszechniające!

Trwają działania upowszechniające w ramach naszego projektu “Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” realizowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczestnicy projektu wspólnymi siłami, wspierani przez nauczycieli-opiekunów oraz przez dyrekcję ZSTE, przygotowali i zrealizowali kilka wydarzeń, w tym “Dzień Grecki” oraz warsztaty zawodowe służące dzieleniu się zdobytymi podczas mobilności zagranicznych kompetencjami. W ramach

Broszura upowszechniająca rezultaty już gotowa!

Rezultaty projektu “Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” realizowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, zostały zebrane przez uczniów oraz zaangażowaną kadrę ZSTE w ramach broszury wspierającej upowszechnianie rezultatów. Prezentuje ona przebieg projektu, jego poszczególnych elementów, w tym przede wszystkim zagranicznych mobilności zawodowych, a także efekty, które w ich ramach udało się osiągnąć.

Druga grupa wróciła z greckiego stażu!

12 kwietnia 2019 wróciła już kolejna grupa uczestników naszego projektu “Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” realizowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 30 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik informatyk wzięło udział w zagranicznych mobilnościach edukacyjnych, realizując programy praktyk i szkoląc się pod okiem opiekunów z

Końcówka przygotowań II grupy

Powoli do końca dobiegają przygotowania do wyjazdu dla II grupy uczestników, która pod koniec marca wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu programu Erasmus+. W ostatni weekend nasi uczniowie zakończyli przygotowanie z zakresu języka greckiego podstawowego, po raz kolejny goszcząc w murach ZSTE Pana Petrosa 🙂

Zajęcia przygotowawcze II grupy

Jesteśmy już na półmetku naszych przygotowań do wyjazdu dla II grupy osób, które wyjadą pod koniec marca na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu programu Erasmus+. Realizowany jest kurs j. angielskiego obejmujący aspekty komunikatywności i swobodnego posługiwania się językiem obcym dla przygotowania do wyjazdu, do odbywania stażu i udziału w warsztatach prowadzonych w